دستگاه ماسک جام

  • خط تولید ماسک فنجانی اتوماتیک

    خط تولید ماسک فنجانی اتوماتیک

    معرفی عملکرد خط تولید این خط تولید برای تولید فرآیند متداول ماسک های فنجانی مناسب است.به طور عمده از پارچه های غیر تقلیدی، پارچه ذوب شده، اسفنج هوای گرم، فیلم، هدبند، قفل، نوار بینی و غیره به عنوان مواد اولیه استفاده کنید که می تواند تولید بدون سرنشین (متفاوت از نیمه اتوماتیک) را تحقق بخشد.پارامترهای فنی اندازه دستگاه: اندازه دستگاه: وزن دستگاه: 2200 کیلوگرم اندازه کلی دستگاه: 10000mm×1500mm×1800mm (فرایندهای مختلف متفاوت خواهد بود)